Kako da mladi počnu pratiti medijske sadržaje?

“Mladi za bolje medije” je projekat čiji je cilj da uspostavi vezu mladih i medija, razvijajući inovativni pristup jačanju neovisnih medija u Bosni i Hercegovini i poticanjem aktivizma mladih u podršci medijima i u kreiranju medijskih sadržaja.

Organizatori su kazali da je je jedna od ključnih aktivnosti projekta povezivanje mladih sa novinarima, urednicima i uspostavljanje platforme koja će im omogućiti da saradjuju, uče jedni od drugih i razmjenjuju ideje o tome kako kreirati sadržaj koji će privući mladu čitalačku publiku, gledaoce i slušaoce.

“Mlađe generacije koje rastu sa novim tehnologijama, internetom, društvenim mrežama i mobilnim telefonima imaju drugačije informacijsko-komunikacijske potrebe i očekivanja od medija u odnosu na ostatak populacije. Istraživanja su pokazala da mladi od medija traže informacije koje su korisne, zabavne i zanimljive, a ne samo imformacije koje je potrebno znati. Mladi u BiH u velikom broju ne prate tradicionalne medije, nisu zadovoljni sadržajem koji oni nude, te takav sadržaj traže na internetu i društvenim mrežama. Tradicionalni mediji u BiH, s druge strane, zbog nedostatka sredstava ne ulažu u kapacitete za specijalizovane sadržaje za mlade i strateški ne planiraju kako privući mlađu publiku”, rečeno je tokom Formuma.

Sofija Tovarović, projektna koordinatorica Udruženja “Ja bih u EU”, kazala je da su istraživanja pokazala da se mladi sve više udaljavaju od tradicionalnih medija i sve manje prate radio, televiziju, a da sve više informacija traže na društvenim mrežama i intetnetu zato je cilj da dobijemo informaciju šta mladi žele i kakve informacije žele, a da mladi dobiju poveznicu da medijima, urednicima i novinarima.

Novinar Dejan Šajinović, koji je bio i jedan od moderatora ovog foruma rekao je da je prilagođavanje sadržaja medija mladima važna je, ne samo zbog društvene uloge koju mediji imaju, već je važna i zbog “preživljavanja” medija.

“Današnji mladi su sutrašnja publika i mi moramo naći načina da te ljude privučemo našem sadržaju, da ne ugrozimo medijski integritet, ali da istovremeno naš sadržaj prilagodimo onome što mladi očekuju”, istakao je Šajinović.

Izvor: BanjaLuka.com

O autoru:

Merima Bešlagić

Merima Bešlagić

merima@jabiheu.ba
061 604 445 / 033 725 838

Komentariši

Da bi ste ostavili komentar, molimo Vas, prijavite se ili se registrujte.

Ova web stranica je izrađena uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost udruženja Ja bih u EU i Mediacentra i ne predstavlja nužno stav Evropske unije.

Postani član