Diskusije između mladih i medija

“Mladi i mediji – Reconnect!” naziv je foruma koji je održan u petak 22. oktobra 2021. godine u prostorijama Hotela Bosna na kojem je Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA uzela učešće, a koji organizuje Media centar i Ja bih EU.

Forum se istovremeno održavao u Banja Luci i Sarajevu, a njegovo odvijanje prenosilo se video linkom.

Mladi iz Bosne i Hercegovine u velikom broju ne prate tradicionalne medije, nisu zadovoljni sadržajem koji oni nude, te takav sadržaj traže na internetu i društvenim mrežama. Tradicionalni mediji u BiH, sa druge strane, zbog nedostatka sredstava ne ulažu u kapacitete za specijalizirane sadržaje za mlade i strateški ne planiraju kako privući mladu publiku.

Cilj foruma bio je pokretanje diskusije između mladih i medija o tome kakve su potrebe, navike i stavovi  mladih za medijskim sadržajem, te kako mediji mogu prilagoditi društveno-relevantan sadržaj i privući mlađu publiku. Publika su bili mladi, predstavnici omladinskih organizacija i medija.

“Drago nam je što smo imali priliku da učestvujemo na ovom događaju i samim tim se upoznamo sa omladinskim medijima i primjerima dobre prakse. Razmjena iskustava u ovoj oblasti je veoma važna, jer morate pratiti trendove i biti u korak sa potrebama i zahtjevima mladih ljudi. U novembru će dvije godine kako postoji portal mladibl.com koji vodi naša organizacija i učešćem naših predstavnika na ovom forumu dobili smo nove uvide oko kreiranja medijskog sadržaja za mlade. Želimo da naš portal, pored informativnog karaktera, ima i medijski karakter, da počnemo kreirati više sadržaja za mlade, i na taj način odgovoriti na njihove potrebe, a i omladinski rad i aktivizam predstaviti u najboljem svjetlu”, navodi Miloš Blagojević, jedan od učesnika foruma ispred Agencije za razvoj i saradnju CEREBRA.

„Mladi za bolje medije” projekat koji finansira Evropska unija, a provode Ja bih EU i Media centar, nastoji da uspostavi vezu mladih i medija, razvijajući inovativni pristup jačanju nezavisnih medija u Bosni i Hercegovini i poticanjem aktivizma mladih u podršci medijima i u kreiranju medijskih sadržaja. Stoga je jedna od ključnih aktivnosti projekta povezivanje mladih sa novinarima, urednicima i uspostavljanje platforme koja će im omogućiti da sarađuju, uče jedni od drugih i razmjenjuju ideje o tome kako kreirati sadržaj koji će privući mladu čitalačku publiku, gledaoce i slušaoce.

Izvor: CEREBRA

O autoru:

Lejla Sarač

Lejla Sarač

lejla@jabiheu.ba
+387 61 396 895

Komentariši

Da bi ste ostavili komentar, molimo Vas, prijavite se ili se registrujte.

Ova web stranica je izrađena uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost udruženja Ja bih u EU i Mediacentra i ne predstavlja nužno stav Evropske unije.

Postani član