Kako da mladi počnu pratiti medijske sadržaje?

“Mladi za bolje medije” je projekat čiji je cilj da uspostavi vezu mladih i medija, razvijajući inovativni pristup jačanju neovisnih medija u Bosni i Hercegovini i poticanjem aktivizma mladih u podršci medijima i u kreiranju medijskih sadržaja. Organizatori su kazali da je je jedna od ključnih aktivnosti projekta povezivanje mladih sa novinarima, urednicima i uspostavljanje platforme […]

Diskusije između mladih i medija

“Mladi i mediji – Reconnect!” naziv je foruma koji je održan u petak 22. oktobra 2021. godine u prostorijama Hotela Bosna na kojem je Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA uzela učešće, a koji organizuje Media centar i Ja bih EU. Forum se istovremeno održavao u Banja Luci i Sarajevu, a njegovo odvijanje prenosilo se […]

Forum Mladi i mediji – Mladi u BiH ne prate tradicionalne medije

Mladi u BiH u velikom broju ne prate tradicionalne medije, nisu zadovoljni sadržajem koji oni nude, te takav sadržaj traže na internetu i društvenim mrežama. Tradicionalni mediji u BiH, s druge strane, zbog nedostatka sredstava slabije ulažu u produkciju specijaliziranih sadržaja za mlade. To je zaključeno na Forumu “Mladi i mediji – Reconnect”, koji je […]